De rol van intuïtie in de lezingen van paranormale Eddie

Eddie liet de behandeling verdwaasd achter zich, worstelend met de mogelijkheid dat er daadwerkelijk meer op de paragnosteddie planeet zou kunnen zijn dan hij zichzelf eerder had toegestaan ​​te denken. Hij besloot om veel dieper te onderzoeken, zeker niet alleen in spirituele sensaties, maar ook in de exacte kenmerken van idee en ongeloof.

Eddie’s zeer vroege levensstijl werd feitelijk bepaald door een honger naar begrip. In de klas werd Eddie feitelijk erkend vanwege zijn inspannende gehoorzaamheid aan de klinische benadering en ook vanwege zijn spot met alles vanuit een andere locatie dat relevant was voor het paranormale.

Hoe meer hij doorlas, hoe meer Eddie begreep dat zijn angst eigenlijk een vorm van mentale pretentie was. De juiste vraagstelling, zo begreep hij, gaat eigenlijk niet over het opbergen van het ongeïdentificeerde, maar over het beschikbaar blijven voor de waarschijnlijkheid dat er nog meer te ontdekken valt.

Ongewild, maar ook behoorlijk ongemakkelijk, zorgde Eddie voor een bezoek samen met Clara. Ze bracht punten over die een diepe weerklank hadden bij Eddie, waardoor hij een gevoel van gemak en rust kreeg dat hij eigenlijk niet had geloofd vanwege de dood van zijn moeder.

De ervaring van Telepathic Eddie, die van onzekerheid naar meningen komt, is eigenlijk een verhaal van make-over dat begint in een kleine, eenvoudige gemeenschap. Eddie, een praktisch persoon met een voorliefde voor wetenschappelijk onderzoek en ook een belangrijke reden, besteedde een groot deel van zijn dagelijkse leven aan het negeren van alles wat buiten de wereld van het substantiële en getoonde viel. Zijn stagiaires droegen doorgaans verhalen over geesten, gevoelens en telepathische analyses met zich mee, maar Eddie verwierp ze allemaal met een handbeweging. Levensstijl beschikt over een methode om ook de meest vastberaden opvattingen te testen, en Eddie was eigenlijk van plan aan een ervaring te beginnen die elk klein dingetje waarvan hij dacht dat hij het begreep, omver zou werpen.

Hoe meer hij doorlas, hoe meer Eddie ontdekte dat zijn ondervraging eigenlijk een vorm van mentale verwaandheid was geweest.

De aanleiding voor Eddie’s verandering vond plaats in de vorm van een individueel ongeluk. Hopeloos en verdrietig vanwege de sluiting, ontdekte Eddie dat ze elk klein dingetje dat hij eerder had gehouden, onderzochten om echt te zijn.

Het avontuur van Mystic Eddie, dat van vragen naar meningen gaat, is eigenlijk een verhaal van verandering dat begint in een kleine, eenvoudige stad. Eddie, een praktisch persoon met een voorliefde voor wetenschappelijk onderzoek en ook een belangrijke reden, wijdde een groot deel van zijn leven aan het negeren van vrijwel alles dat buiten de arena van het concrete en ook het geverifieerde viel.

Zijn stagiaires leverden gewoonlijk verhalen over geesten, gevoelens en helderziende analyses, maar Eddie verwierp ze allemaal, samen met een golf van zijn bezetenheid. Levensstijl beschikt over een techniek om ook de meest vastberaden meningen te testen, en Eddie stond eigenlijk op het punt om aan een reis te beginnen die alles wat hij dacht te begrijpen omver zou werpen.